Heidi Jahr Kirkeby

Bakgrunn

Bildet kan ikke vises

Jeg er født og oppvokst i Oslo. Jeg er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. I 2004 gikk en gammel drøm i oppfyllelse da jeg startet på kunstutdannelse. Jeg har gått på ulike kunstskoler og hatt mange forskjellige lærere. Det har vært utviklende og spennende år. I dag jobber jeg som profesjonell billedkunstner og har mitt atelier i kunstnerfelleskapet på Flytårnet Kultursenter. Jeg har hatt en rekke utstillinger, både separatutstillinger og kollektivutstillinger, og har også deltatt i flere juryerte utstillinger. Jeg er juryert medlem av NFUK (Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere). Fra januar 2020 har jeg vært tilknyttet Galleri Ramfjord i Oslo, og i mars 2022 inngikk jeg et samarbeid med Krane Kunstgalleri i Tromsø.

Kunstutdannelse

2008, 2011-15, 2017 Prosessveiledning hos Markus Brendmoe
2013-15, 2017-19 Store formater ved Markus Brendmoe og Roar Werner Eriksen
2009 - 2011 Nydalen Kunstskole, kunstfagskolen
2010 - 2011 Komposisjon, tegning og prosjektarbeid ved Lise Bjørne Linnert
2008 - 2009 Nydalen kunstskole, prosessfordypning
2008 Fordypning i maleprosess ved Janicke Schønning
2004 - 2008 Vika Kunstskole ved Annette Martens og Jon Strand

Studieturer

2011Torettes sur Loup. Kunstnersamarbeid
2010Marrakech. Workshop ved Annette Martens: Kreativitet
2007Vence. Workshop ved Annette Martens: Farge, flate og lys i Provence

Medlem av

NFUK Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere
FKS Flytårnet Kultursenter
Shades of Colours, kunstnersamarbeid
Galleri Ramfjord, Oslo, fast tilknyttet
Krane Kunstgalleri, Tromsø, fast tilknyttet

Shades of Colours, kunstnersamarbeid

Artikkel om Shades of Colours i IN magasinet 2015     Facebookside for Shades of Colours

Intensjon

Arbeidene mine bærer stemninger av ulike slag. Jeg synes stemninger er interessante fordi de oppstår i oss som et resultat av individuelle assosiasjoner, og de er ikke alltid rasjonelle. Jeg tilstreber en åpenhet i maleriene mine som gir rom for undring, egne assosiasjoner og ulike tolkninger.

Maleriene har et drømmeaktig preg. Flytende farger og flater skaper rom og dybde som kan minne om landskap i naturen, miljøer under vann eller indre landskap. Stemning og drøm er nært knyttet sammen fordi de begge representerer det ukontrollerbare i livet og viser våre følelser uten filter. Drømmen er en kreativ speiling av virkeligheten. Den gir rom for både det irrasjonelle og det tvetydige. Jeg ønsker at det skal hvile en slags mystikk over maleriene, i tråd med mine tanker om stemninger og det drømmeaktige. Følelser kan være uavklarte og fulle av motsetninger og vekslinger. Alt i livet er tvetydig og usikkert. Hvis man leter, kan man likevel finne små skatter av glede og spenning. Slik er det også i maleriet. Det gir rom for å kunne gå egne veier og å gi egne tolkninger.

Skjønnhet er for meg ikke det perfekte, men det litt rare. Det abstrakte billedspråket kan fortelle om virkeligheten i en overført betydning.

Naturen er min viktigste inspirasjonskilde, og derfor preges maleriene mine av organiske former. Naturen representerer for meg det grunnleggende i hvem vi er, det ekte og opprinnelige bak fasaden. Dette gjør naturen til en kilde for harmoni og glede.

Maleriene vokser frem gjennom en intuitiv prosess der både jeg og betrakteren kan ledes inn i stemningsrommet. Dette rommet handler om frihet, balanse, kontraster, lys og mørke – alle de tingene som for meg kan skape harmonier. I møtet mellom lys og mørke oppstår stillheten. Bildene er stille rom som kan minne om meditative rom der alt uvedkommende lukkes ute. Stillheten er en undervurdert luksus i dagens samfunn. Vi trenger stille rom å gå inn i for å kjenne på våre stemninger. Mine malerier gir noen slike rom.

Omtale av kunstkritiker Lars Elton, mai 2017

Heidi Jahr Kirkeby har et stort spenn i det kunstneriske uttrykket. På atelieret viser hun tre retninger; ren abstraksjon, impresjonistiske plantemalerier med en abstrakt bunn, og portretter av naturfolk med ulik grad av abstraksjon, hovedsakelig i sort, hvitt og grått. – Min kjerne vil skinne gjennom uansett, sier hun når jeg spør om hun ikke er redd for at publikum skal synes at hun sprer seg for mye. Og det har hun selvfølgelig rett i, for det finnes en nerve i hennes billedmessige uttrykk der maleriene tjener som klangbunn for portrettserien med sterke kvinner fra ulike urbefolkningsgrupper. For ser du nøye etter finner du ulike ornamenter også i portrettene. De folder seg ut med noen få fargeinnslag, tegnet opp med sterke streker og vakre laveringer i flatene.

Heidi Jahr Kirkeby fotograferer mye selv. Hun finner ro og glede i naturen, og går gjerne tett på for å fange detaljer med kameraet. Det forsterker abstraksjonen: – Når du blir så nærsynt at du oppdager noe helt annet, det er da du kan bruke det i en prosess. Da lever bildet sitt eget liv fordi det avviker fra utgangspunktet, sier hun. Det har vært frigjørende, å gå dypere inn i en abstrahert fortolkning. Friheten bruker hun til å utfordre billedmessige motsetninger i spennet mellom naturens realisme og maleriets abstraksjon. Denne kontrasten gir bildene karakter, og det er gjennom arbeidet med dette at hun har funnet den retningen hun nå følger.

Lars Elton er kritiker, frilansjournalist og redaktør. Han er kunst- og arkitekturkritiker i Dagsavisen, han har vært anmelder i VG i en årrekke og skriver om kunst- og kulturrelaterte emner i et bredt utvalg publikasjoner.